infoSostenibilitat, núm. 95, 30 de novembre de 2016
<<tornar
 

El canvi climàtic té un impacte directe en la salut

 

El canvi climàtic és un fet constatat i irrefutable, tal com va quedar palès a la COP21 que es va celebrar a París l’any passat i que es va recollir en un document, l’Acord de París, que significarà el compromís i la suma d’esforços de gairebé tots els països del món per evitar un increment de la temperatura mitjana de 2ºC. Les accions contra el canvi climàtic es classifiquen en dos tipus, segons el seu objectiu sigui la mitigació o bé l’adaptació a aquest fenomen. Les mesures d’adaptació són aquelles que volen incidir en preparar la societat, les administracions, l’economia, el territori, etc. per tal de minimitzar els efectes negatius del canvi climàtic que ja s’estan manifestant a l’actualitat i que poden perllongar-se durant dècades. Així, els efectes sobre la salut de les persones es trobarien en aquest cas.

El passat 3 de novembre, a la seu del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), es va desenvolupar una jornada formativa sobre quins efectes pot tenir el canvi climàtic en la salut de la població i, especialment, en la dels treballadors i les treballadores. Pedro J. Linares, Secretari de Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO, va donar la benvinguda als assistents i va presentar la jornada. L’acompanyaven a la taula Valvanera Ulargui, Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) i Micaela García Tejedor, Subdirectora General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI).

Ulargui va resumir els principals elements de l’Acord de París de 2015, assenyalant la necessitat d’augmentar l’ambició en el seu desenvolupament i implementació en l’àmbit nacional. García Tejedor, per la seva part, es va centrar en un dels sectors més sensibles als efectes del canvi climàtic, l’agricultura, i com tant la desertització com els fenòmens meteorològics extrems pot tenir greus conseqüències en la disponibilitat d’aliments, la destrucció d’infraestructures, l’accés a aigua potable, l’augment d’onades de calor, i l’aparició de nous vectors de malalties derivats de l’increment de les temperatures.

La primera ponència de la jornada va ser a càrrec de Begoña Maria-Tomé, experta en energia i canvi climàtic d’ISTAS. Maria-Tomé va presentar les dades més recents sobre canvi climàtic, entre les quals l’expansió de les zones de sequera, la reducció de les glaceres, la població afectada per inundacions, etc. La ponent va incidir en la importància de desenvolupar plans d’adaptació ambiciosos, entre els què caldria incloure reforçar el Sistema de protecció social i la formació i capacitació de treballadors i treballadores sobre les noves competències que seran necessàries a mesura que els sectors d’activitat es vagin transformant.

Jose Ramón Picatoste, cap d’Àrea d’Estratègies d’Adaptació de l’OECC, també va aportar informació sobre el sistema climàtic i els darrers informes de l’IPCC i va explicar algunes de les accions que s’estan duent a terme des de l’OECC, com ara la participació en un projecte Life-SHARA, o la creació d’un nous recurs informatiu anomenat AdaptecCa.

 

 

La primera sessió del matí va girar entorn els efectes del canvi climàtic en la salut pública. Es va comptar amb les presentacions d’experts com Julio Díaz Jiménez, que va mostrar l’impacte de les onades de calor i de fred en la salut de les persones i les mesures de prevenció que ja s’han endegat en altres països per protegir als sectors més vulnerables de la població (gent gran, malalts d’alzheimer i demència). Adela Montserrat Gutiérrez va centrar la seva intervenció en les malalties al·lèrgiques produïdes pel pol·len. Així, factors com la urbanització, les emissions i l’estil de vida poden agreujar la pol·linosi. Jose Maria Ordóñez va assenyalar els vectors emergents que poden afectar la salut humana. Un d’ells seria el mosquit tigre i el seu paper en la transmissió de malalties víriques com el Dengue, el Chikungunya i el Zika.

La següent sessió es va centrar en les conseqüències del canvi climàtic en la salut laboral. Claudia Naroki (ISTAS) va introduir els efectes de l’increment de la temperatura en la salut dels treballadors i les treballadores, entre les què destaca l’estrès tèrmic, incidint en les estratègies de prevenció de riscos laborals que cal incorporar i desenvolupar en aquestes situacions. Jerónimo Maqueda (INSHT) va prendre la paraula per indicar altres conseqüències d’aquest fenomen en la salut, com certes patologies respiratòries i derivades de l’exposició a UV. Per tot això va insistir en la importància d’incorporar una bona xarxa de vigilància epidemiològica, potenciar i dotar de recursos la recerca en salut, millorar les competències en els Centres d’Atenció Primària, així com difondre la informació disponible sobre aquests efectes.

Finalment, el darrer bloc d’intervencions va comptar amb la participació de responsables i delegats sindicals dels sectors de la construcció, la indústria i el forestal. Es van compartir accions i bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos. Així, ja s’incorpora l’increment de temperatures com un factor de risc creixent en els plans de prevenció. Algunes de les accions a destacar van ser la creació de la figura del delegat de medi ambient, la creació de comissions de medi ambient paritàries, les campanyes informatives específiques sobre els cops de calor i les mesures preventives, la incorporació de clàusules ambientals en la negociació col·lectiva. Tots els participants van coincidir en assenyalar la importància d’incloure accions específiques en els plans de prevenció de riscos laborals, com un element més per preservar la salut dels treballadors i les treballadores.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta jornada i molt més en aquest enllaç: Cambio climático y salud

Laura Diéguez Ferrer
Secretaria de Política territorial i Barcelonès

 
 
 
 
 
Consell de redacció: Miquel de Toro, José M. Jurado, Jordi Salvador, Salvador Clarós, Vicenç Tarrats, Laura Diéguez, Albert Vilallonga
Editor: Miquel de Toro
Direcció: José M. Jurado
El Consell de redacció no es fa necessàriament responsable de les opinions dels col·laboradors de l’infoSostenibilitat
   
Secretaria de política territorial i Barcelonès
CCOO de Catalunya

Via Laietana, núm. 16, 5a planta
tel. 934812906

http://www.ccoo.cat/sostenibilitat
correu electrònic
per veure els números anteriors clica aquí
pàgina web del Centre de Referència de Mobilitat d'ISTAS
   
T'informem que el teu correu electrònic forma part d'un fitxer, titularitat de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que té per finalitat mantenir-te informat de l'activitat del Departament de Mobilitat de CCOO de Catalunya.

D'acord amb el que expressa la Llei orgànica de protecció de dades, amb referència a aquest fitxer, tant si vols exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, com si vols resoldre qualsevol tipus de dubte sobre el tema, ens pots enviar un correu electrònic o trucar-nos al telèfon 934812906.