Organigrama

En el marc del Congrés constituent de CCOO d'Indústria de Catalunya, celebrat el 13 de març de 2014, es van escollit els òrgans de direcció de la nova federació, que són els següents. En data 5 de juliol de 2016, el Consell de CCOO d'Indústria de Catalunya va aprovar la resolució d'integració dels companys i companyes d'Agroalimentària a Indústria, amb la qual cosa es donava per tancat un procés que es va iniciar l'octubre de 2014 amb un acord de col·laboració entre les dues organitzacions. 

- Secretari general: Javier Pacheco Serradilla - Comissió Executiva: està formada pel secretari general més 15 persones més escollides en el congrés, i ampliada amb la integració de 4 persones provinents d'Agroalimentària, segons es va aprovar en el Consell del 5 de juliol de 2016. Aquesta Executiva respon al següent ORGANIGRAMA de responsabilitats.

- Consell: està integrat per un total de 104 persones, que inclouen el secretari general i els membres de l'Executiva. 

- Sindicats Intercomarcals i àmbits territorials: un cop constituïts els diferents sindicats intercomarcals i àmbits territorials de CCOO d'Indústria, les respectives comissions executives han aprovat els organigrames de responsabilitats a cada territori, que es poden consultar en l'arxiu ORGANIGRAMA DELS SINDICATS INTERCOMARCALS I ÀMBITS TERRITORIALS.

- Consell de Seccions Sindicals: es va constituir el passat 02/07/2014, donant compliment a un dels acords assumits en el marc del congrés de fusió, que preveia la creació d’aquest nou òrgan de participació en el marc de l’estructura federativa, amb l’objectiu de definir i posar en comú les eines de treball per a l’acció sindical diària i per al reforç de l’organització. Es reuneix cada 6 mesos i en poden formar part les seccions sindicals que estiguin constituïdes, ja siguin de centre, intercentres o estatals (que tinguin centres de treball a Catalunya), que comptin amb 50 o més persones afiliades o amb una afiliació de més del 40% de la plantilla.

© Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies