Puja l'ocupació en el sector públic alhora que augmenta la precarietat en les contractacions


Foto
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO ha analitzat les dades referents al sector públic de l'última Enquesta de població activa (EPA) publicada dijous 26 d'octubre. Segons els resultats, puja l'ocupació en el sector públic, però prop del 90% dels contractes són temporals. Per això CCOO incideix en la necessitat de desenvolupar l'Acord per a la millora de l'ocupació signat el març d'enguany amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb l'objectiu de reduir la temporalitat fins al 8% en els propers tres anys.
 
"Cal convocar ofertes d'ocupació pública que permetin millorar la qualitat dels llocs de treball, a més de recuperar els més de 300.000 que s'han perdut a les administracions públiques des que va començar la crisi, per la qual cosa resulta imprescindible eliminar la taxa de reposició".  CCOO segueix endavant amb la campanya "Recuperar el que ens han arrabassat" a les empleades i empleats públics i per això insta el Govern a reprendre la negociació de les seves condicions laborals. El sindicat insisteix en la necessitat de recuperar el dret a la negociació col·lectiva en temes tan sensibles com la jornada laboral, les prestacions per incapacitat temporal (IT), la salut laboral, etc.
 
Quant a l'anàlisi més concret de l'EPA, les dades reflecteixen que l'ocupació pública experimenta una lleugera pujada respecte als períodes anteriors. Es creen 58.300 nous llocs de treball respecte al trimestre anterior, i 58.200 més que fa un any en el mateix període. Xifres que suposen un augment de la contractació d'un 1,9%. El creixement de l'ocupació pública se situa en xifres de l'any 2015, després d'un creixement menor en 2016.
 
Augmenta més l'ocupació entre les dones que entre els homes. La contractació creix més en el cas de les dones que en el dels homes. En l'últim any s'han creat 13.000 nous llocs de treball per a homes, i 44.800 en el cas de les dones, fet que suposa pujades de l'1% i del 2,7% respectivament.
 
L'envelliment de les plantilles al sector públic segueix en augment. El 43,1% dels seus treballadors/es tenen més de 50 anys. Mentrestant, el col·lectiu dels menors de 30 anys només representa el 6,5%. Si bé està pujant la contractació dels menors de 30 anys (un 9,4% respecte al trimestre anterior, i un 6,6% respecte a ara fa un any), no és suficient per compensar el procés d'envelliment de les plantilles. Així mateix, pràcticament la totalitat de les contractació que s'ha produït en l'últim any (el 93,5%), s'ha concentrat entre les persones majors de 50 anys.
 
L'Administració autonòmica i local són les administracions que més creixen. En l'últim trimestre pugen un 1% i un 2,5% respectivament (17.300 persones i 15.500), i respecte a l'any anterior un 2,1% i un 2,6% respectivament (35.600 persones i 15.700 persones).
 
L'Administració central ha experimentat una pujada significativa en l'últim trimestre. Puja a 18.500 efectius, fet que suposa un increment del 3,9%. La major part d'aquest increment s'ha donat en la contractació de dones: s'han contractat 12.800 dones a l'Administració central, davant de 5.600 homes.
 
Puja la temporalitat en el sector públic. De les 58.200 noves contractacions que s'han produït en l'últim any, el 87,45% van ser de tipus temporal. Això fa que la taxa de temporalitat passi d'un 22,9% en 2016, a un 24,1% en el 3r trimestre del 2017.
 
Es mantenen les taxes de temporalitat més altes entre les dones. Malgrat que les dones registren un augment en la contractació indefinida (un 2,2% en l'últim trimestre, i un 0,7% respecte a ara fa un any), davant del descens de la contractació indefinida en els homes (-0,2%), la taxa de temporalitat entre les dones es manté en gairebé en 10 punts per sobre de la dels homes (un 28,5% davant del 18,6%).
 
La contractació que s'ha fet a joves menors de 30 anys és de tipus temporal. Durant l'últim any s'ha produït un augment de la contractació temporal de joves  d'un 1,4%, mentre que la contractació indefinida cau un 9,9%.
 
La durada dels contractes temporals és cada vegada menor. L'últim any, els contractes de menys d'un mes han pujat un 20,7%, davant del descens del 10,9% en la contractació de 3 anys o més.
 
La comunitat de Madrid, Múrcia, Castella-la Manxa i Andalusia són les regions on més ha augmentat l'ocupació pública, i Catalunya la comunitat que més ocupació pública ha perdut.

02/11/2017

Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies