Inspecció de Treball cita el Departament de Benestar Social i Família per l'alta accidentalitat de les residències de gent gran de la SISPAP a Barcelona


La missió de la SISPAP (Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal) és gestionar serveis socials de qualitat per a les persones en el marc de la garantia pública de serveis. 

El Departament atribueix com a principal causa de l’accidentalitat la manca de formació específica en prevenció dels treballadors i la no-utilització dels ajuts tècnics adequats per part dels treballadors (grues, llits articulats, etc.).

El delegats i delegades de prevenció de CCOO hem manifestat davant la Inspecció que la principal causa de l’augment, any rere any, de l’accidentalitat ha estat principalment (i coincideix) la política de retallades de personal.

Hem exposat els següents punts, que creiem que són, també, les causes reals de l’accidentalitat al nostre departament:

a) Mínim de ràtios als centres, aplicat unilateralment per la SISPAP i que no s’adequa a la sobrecàrrega de feina als centres.
b) No-substitucions dels permisos d’AP, intervencions quirúrgiques, baixes per IT, indisposicions, reduccions de jornades, etc., que en moltes ocasions fa que s’estigui contínuament amb les ràtios mínimes i, molts dies al mes, per sota dels mínims establerts pel mateix Departament.
c) Manca de substitució de la formació específica del treballador/a i quan es fa al centre repercuteix en els que queden a planta.
d) Manca de manteniment dels estris necessaris per fer l’atenció a l’usuari amb mitjans tècnics: grues amb rodes que no funcionen, bateries que no carreguen, corretges no adequades, banyeres trencades o ferros rovellats, llits que es trenquen i passen setmanes espatllats, etc.
e) Incompliment dels protocols d’agressions, manca de notificacions i prevenció.
f) Inexistència, a tots els centres, de protocols de distribució de tasques per adequar-se a l’increment de feina segons la dependència de l’usuari i la presència real diària de treballadors/es.
g) Connivència amb les mútues de treball, que al·leguen causes intrínseques del treballador/a i l’edat per no catalogar els trastorns musculoesquelètics com a malalties professionals, que deneguen baixes o deriven el treballador/a afectat a la Seguretat Social.
h) Hem tornat a insistir en l'estudi de tots els accidents que es produeixen, que és el que preveu la Llei de prevenció.

Restem a l’espera de les actuacions que la Inspecció de Treball requereixi al Departament.


21/07/2015

Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies