Salut laboral i seguretat

1. Evolució dels accidents greus

ACCIDENTS MORTALS PER CADA 100.000 TREBALLADORS.
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bèlgica 5,31 2,64 2,56 4,48 2,09 3,14 1,72(b)
Bulgària 5,97 3,39 3,53 4,57 4,65 3,72 5,43
Rep. Txeca 4,07 2,36 3,31 4,01 2,96 3,2 2,61
Dinamarca 2,27 1,88 2,53 3,16 2,95 2,25 1,94
Alemanya 2,67 1,4 1,58 1,59 1,47 1,26 1,42
Estònia 3,02 3,09 3,82 3,53 1,85 3,49 2,16
Irlanda 2,84 2,55 3,74 4,19 3,41 2,7 3,12
Grècia 2,98 0,86 0,94 1,39 1,33 1,19 1,18(b)
França 1,84 2,9 2,91 8,11 3,48 3,65 3,74(b)
Croàcia : : 2,78 3,54 4,57 2,41 2,29
Itàlia 4,5 4,03 3,86 3,3 2,89 2,98 3,01
Xipre 7,03 2,86 6,66 4,03 3,91 3,65 2,6
Letònia 6,19 3,99 3,39 6,13 5,25 4,46 5,96
Lituània 6,62 5,4 4,81 4,83 6,26 5 5,56
Luxemburg 4,1 1,77 5,25 3,63 5,16 1,63 3,71
Hongria 4,74 3,42 3,22 3,63 2,03 1,75 2,86
Malta 1,79 4,49 2,3 0,82 7,6 4,74 4,63
Holanda 3,04 2,11 1,56 0,74 0,74 0,77 1,01(b)
Àustria 5,04 6,5 6,33 3,61 4,42 4,23 3,96
Polònia 3,97 5,66 3,95 2,68 2,54 1,93 1,91
Portugal : 5,6 5,24 4,94 4,81 4,48 4,72
Romania 9,96 5,93 6,44 8,67 7,57 6,9 7,13
Eslovènia 3,76 3,2 3,48 4,15 3,19 2,96 3,97
Rep. Eslovaca 4,81 2,29 2,63 2,26 3,14 3,33 2,31
Finlàndia 1,48 1,71 1,87 1,63 1,92 1,23 :
Suècia 2,36 1,92 2,09 2,33 1,37 1,24 1,49
Regne Unit 1,02 1,55 1,61 1,8 1,37 1,86 1,62
UE-28 : 2,52 2,61 2,65 2,42 2,26(p) 2,32(p)
UE-15 2,68 2,31 2,35 2,42 2,19 2,11(p) 2,17
Espanya 4,19 3,19 2,84 3,38 3,03 2,69 3,11
Catalunya(*) 3,76 4,12 2,51 3,10 2,76 2,06 2,60

(*) Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

(b) ruptura de sèrie.

(p) provisional.
(:) Dades no disponibles
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 18 d'octubre de 2017.