Salaris

1. Salari mínim i diferèncial salarial entre homes i dones
2. Evolució dels costos de la mà d'obra i del treball i productivitat de l'hora treballada

1. Salari mínim i diferèncial salarial entre homes i dones

SALARI MÍNIM VIGENT a 1 DE GENER (salari mínim brut en euros/mes, per treball a temps complert i corresponent a 12 pagues per any)
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica 1.309,60 1.387,50 1.387,50 1.415,24 1.443,54 1.501,82 1.501,82 1.501,82 1.501,82 1.531,93
Bulgària 112,49 122,71 122,71 122,71 138,05 158,50 173,84 184,07 214,75 235,20
Rep. Txeca 300,44 297,67 302,19 319,22 310,23 318,08 309,91 331,71 366,35 407,09
Dinamarca : : : : : : : : : :
Alemanya : : : : : : : 1.440,00 1.440,00 1.498,00
Estònia 278,02 278,02 278,02 278,02 290,00 320,00 355,00 390,00 430,00 470,00
Irlanda 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.461,85 1.546,35 1.563,25
Grècia 794,02 817,83 862,82 862,82 876,62 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76
França 1.280,07 1.321,02 1.343,77 1.365,00 1.398,37 1.430,22 1.445,38 1.457,52 1.466,62 1.480,27
Croàcia :(z) 373,46 385,48 381,15 373,36 372,35 395,67 395,61 408,48 433,35
Itàlia : : : : : : : : : :
Xipre : : : : : : : : : :
Letònia 229,75 254,13 253,77 281,93 285,92 286,66 320,00 360,00 370,00 380,00
Lituània 231,70 231,70 231,70 231,70 231,70 289,62 289,62 300,00 350,00 380,00
Luxemburg 1.570,28 1.641,74 1.682,76 1.757,56 1.801,49 1.874,19 1.921,03 1.922,96 1.922,96 1.998,59
Hongria 271,94 268,09 271,80 280,63 295,63 335,27 341,70 332,76 351,29 411,52
Malta 617,21 634,88 659,92 664,95 685,14 702,82 717,95 720,46 728,04 735,63
Holanda 1.335,00 1.381,20 1.407,60 1.424,40 1.446,60 1.469,40 1.485,60 1.501,80 1.524,60 1.551,60
Àustria : : : : : : : : : :
Polònia 313,34 307,21 320,87 348,68 336,47 392,73 404,40 409,53 433,88 453,48
Portugal 497,00 525,00 554,17 565,83 565,83 565,83 565,83 589,17 618,33 649,83
Romania 138,59 149,16 141,63 157,20 161,91 157,50 190,11 217,50 232,10 275,39
Eslovènia 538,53 589,19 597,43 748,10 763,06 783,66 789,15 790,73 790,73 804,96
Rep. Eslovaca 241,19 295,50 307,70 317,00 327,00 337,70 352,00 380,00 405,00 435,00
Finlàndia : : : : : : : : : :
Suècia : : : : : : : : : :
Regne Unit 1.242,24 995,28 1.076,46 1.136,22 1.201,96 1.249,85 1.251,05 1.378,87 1.512,36 1.396,90
Espanya 700,00 728,00 738,85 748,30 748,30 752,85 752,85 756,70 764,40 825,65
Catalunya 700,00 728,00 738,85 748,30 748,30 752,85 752,85 756,70 764,40 825,65

(*) Es recull el salari mínim vigent a 1 de gener de cada any, calculat sobre 12 pagues anuals. No incorpora increments posteriors registrats durant l’any.
(:) Dada no disponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 17 d'octubre de 2017.


DIFERÈNCIA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES (%). (Diferència entre el salari brut mitjà per hora dels homes i de les dones)(Indústria, construcció i serveis, excepte administració pública, defensa i seguretat social obligatòria)
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 10,2 10,1 10,2 9,4 8,3 7,5 6,6 6,5
Bulgària 12,3 13,3 13,0 13,2 15,1 14,1 14,2 15,4
Rep. Txeca 26,2 25,9 21,6 22,6 22,5 22,3 22,5 22,5
Dinamarca 17,1 16,8 15,9 16,4 16,8 16,5 16,0 15,1
Alemanya 22,8 22,6 22,3 22,4 22,7 22,1 22,3 22(p)
Estònia 27,6 26,6 27,7 27,3 29,9 29,8 28,1 26,9
Irlanda 12,6 12,6 13,9 12,7 12,2 12,9 13,9 :
Grècia 22(d) : 15,0 : : : : :
França 16,9 15,2 15,6 15,7 15,6 15,5 15,5 15,8(p)
Croàcia : : 5,7 3,4 2,9 9,0 10,4(p) :
Itàlia 4,9 5,5 5,3 5,7 6,5 7,0 6,1 5,5
Xipre 19,5 17,8 16,8 16,1 15,6 14,9 14,2 14,0
Letònia 11,8 13,1 15,5 14,1 14,9 16,0 17,3 17,0
Lituània 21,6 15,3 14,6 11,5 11,9 12,2 13,3 14,2
Luxemburg 9,7 9,2 8,7 7,9 7,0 6,2 5,4 5,5
Hongria 17,5 17,1 17,6 18,0 20,1 18,4 15,1 14,0
Malta 9,2 7,7 7,2 7,7 9,5 9,7 10,6 :
Holanda 18,9 18,5 17,8 18,6 17,6 16,5 16,1 16,1
Àustria 25,1 24,3 24,0 23,5 22,9 22,3 22,2 21,7
Polònia 11,4 8,0 4,5 5,5 6,4 7,1 7,7 7,7(p)
Portugal 9,2 10,0 12,8 12,9 15,0 13,3 14,9 17,8
Romania 8,5 7,4 8,8 9,6 6,9 4,9 4,5 5,8(e)
Eslovènia 4,1 -0,9 0,9 3,3 4,5 6,3 7,0 8,1
Rep. Eslovaca 20,9 21,9 19,6 20,1 20,8 18,8 19,7 19,6
Finlàndia 20,5 20,8 20,3 19,1 19,2 18,8 18,4 17,3(p)
Suècia 16,9 15,7 15,4 15,6 15,5 14,6 13,8 14,0
Regne Unit 21,4 20,6 19,5 19,7 21,2 20,5 20,9 20,8(e)
UE-28 : : 16,4 16,9 17,3 16,8 16,7 16,3
Espanya 16,1 16,7 16,2 17,6 18,7 17,8 14,9 14,9(p)
Catalunya* 19.8 18.5 16.9 19.8 20.2 19.9 14,7 :

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT. A banda de les activitats públiques descartades per eurostat, en les dades d'Idescat també es descarta el treball domèstic

(:) Dada no disponible.

(p) Provisional.

(e) Estimat
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT per a Catalunya. Actualització 17 d'octubre de 2017.


2. Evolució dels costos de la mà d'obra i del treball

COST HORARI DE LA MÀ D'OBRA (€/hora)
Països 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica : : 38,0 38,8 39,0 39,1 39,2(p)
Bulgària : : 3,4 3,6 3,8(p) 4,1(p) 4,4(p)
Rep. Txeca : : 10,0 9,7 9,4 9,8 10,2
Dinamarca   38,4 39,4 39,9 40,6 41,2 42,0
Alemanya : : 30,5 30,9 31,4 32,2 33,0
Estònia : : 8,6 9,2 9,8 10,3 10,9
Irlanda : : 29,8 29,8 29,8 30,0 30,4(p)
Grècia : : 15,7 14,5 14,5 14,1 14,2
França : : 34,3 34,4 34,7 35,1 35,6
Croàcia : : 9,5 9,5 9,4 9,6 10,0(e)
Itàlia : : 27,7 28,1 28,3 28,1 27,8
Xipre : : 16,8 16,3 15,8 15,7 15,8(p)
Letònia : : 5,9 6,2 6,6 7,1 7,5
Lituània : : 5,9 6,2 6,5 6,8 7,3
Luxemburg : : 33,9 35,1 36,2 36,3 36,6
Hongria : : 7,4 7,7 7,7 7,9 8,3
Malta : : 11,8 12,3(p) 12,8(p) 13,2(p) 13,2(p)
Països Baixos 31,3 31,7 32,5 33,2 33,7 34,0 34,3
Àustria : : 29,7 30,6(p) 31,4(p) 32,4 32,7(p)
Polònia : : 7,9 8,1 8,3 8,6 8,6
Portugal : : 13,3 13,3 13,2 13,4(p) 13,7(p)
Romania 4,1 4,2 4,1 4,4 4,6 4,9 5,5(p)
Eslovènia : : 15,6 15,3(p) 15,6(p) 15,8(p) 16,2(p)
Rep. Eslovaca : : 8,9 9,2 9,7(p) 10,0(p) 10,4(p)
Finlàndia : : 31,3 32,0(p) 32,5(p) 33,0(p) 33,2(p)
Suècia : : 37,3 38,2 37,3 37,4(p) 38,0(p)
Regne Unit : : 25,0 24,1 25,8 29,7 26,7
UE-28 : : 23,9 24,2 24,5 25,0 25,4
Espanya 20,7 21,2 21,1 21,2 21,1 21,2 21,3(p)
Catalunya* 20,6 21,0 21,1 21,1 20,8 20,9 21,0

(*) Mitjana anual calculada sobre les dades trimestrals de l'Idescat.

(:) Dada no disponible.

(p) Provisional.

(e) Estimat.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT. Actualització 17 d'octubre de 2017.


EVOLUCIÓ DEL COST UNITARI DEL TREBALL REAL
Països 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 2,5 1,8 4,6 3,4 -0,8 2,9 3,3 2,0 0,0 -0,9 -0,1
Bulgària 3,1 8,4 11,8 11,2 4,3 2,5 5,0(p) 7,4(p) 4,6(p) 2,3(p) 2,3(p)
Rep. Txeca 0,3 2,0 3,7 2,1 -0,1 0,5 2,0 0,1 0,5 -0,7 3,7
Dinamarca 1,7 4,9 5,2 4,6 -1,1 0,0 0,8 0,7 0,8 1,3 1,2
Alemanya -2,4 -0,8 2,4 6,9 -1,5 0,5 3,0 1,7 1,4 1,8 1,6
Estònia 9,3 16,5 16,6 2,1 -4,5 -0,1 5,0 3,8 4,2 4,1 4,8
Irlanda 3,5 4,9 7,3 -4,6 -9,2 -1,5(b) -0,7 1,3 -4,4 -16,7 -0,3
Grècia -0,6 1,8 5,4 6,7 2,5 -0,3(p) -1,4(p) -6,3(p) -2,2(p) -0,4(p) -0,8(p)
França 1,9 1,5 2,7 3,5 0,9 0,9 2,3 1,1 0,8 -0,1(p) 0,3(p)
Croàcia 1,4(p) 3,3(p) 5,2(d) 6,8(d) -0,2(d) 0,6(d) -0,6(d) -2,0(d) -2,0(d) -1,2(d) -2,2(d)
Itàlia 1,9 2,3 3,4 5,1 0,1 0,5 1,4 0,7 0,1 0,5 0,9
Xipre -1,1 0,6 0,8 7,3 -0,5 1,3 1,6 -5,6 -4,0 -1,7 -0,9(p)
Letònia 16,2 27,5 21,1 -11,0 -9,5 -2,1 4,6 5,2 5,1 6,6 4,4
Lituània 12,1 5,2 10,4 -1,8 -7,2 1,0 2,1 3,1 3,0 5,1 5,6
Luxemburg 3,0 0,6 9,1 7,4 -1,2 2,3 4,7 0,7 -0,9 3,1 0,8
Hongria 1,8 4,9 4,2 2,7 0,8(b) 1,6 3,6 0,7 1,4 -2,4 4,4
Malta 4,3 1,3 2,4 5,4 1,6 4,8 2,0 2,0 -0,3 0,3 0,5
Països Baixos 0,6 2,7 3,5 5,6 -1,4 1,0 3,1 1,1 0,2 -1,5(p) 0,5(p)
Àustria 1,3 0,6 3,0 5,0 -0,4 1,0 2,6 2,3 1,7 1,8 2,1
Polònia -0,7 3,1 8,1 0,8 2,1(b) 1,0 2,3 0,3 0,7 -0,6 2,1(p)
Portugal 0,3 1,6 2,6 2,3 -1,5 -1,9 -3,4 1,6 -1,3 0,5 2,1(p)
Romania 6,5 8,8 22,0 3,2 3,2 -7,0 2,4(b) -0,5 4,7 -3,5 5,6(p)
Eslovènia 0,9 2,5 6,8 7,9 -0,3 -0,9 1,0 0,4 -1,0 0,0 2,1
Rep. Eslovaca 1,9 0,6 4,1 6,7 -1,6 0,8 0,9 0,2 0,4 1,5 1,4
Finlàndia 0,9 0,2 5,5 8,6 -1,6 1,8 5,1 1,1 1,1 1,4 -0,7
Suècia 0,0 4,2 4,9 5,7 -2,8 2,6 4,1 1,5 1,1 -0,3 1,0
Regne Unit 4,4 3,6 1,8 4,9 1,8 0,0 1,1 1,9 -0,2 0,3 2,8
UE-28 1,4 2,1 0,9 1,8 0,9 0,2 2,7 0,3 1,0 1,9 -1,2
UE-15 1,4 1,8 0,2 2,5 0,5 0,5 3,1 0,4 1,2 2,2 -1,2
Espanya 3,4 4,2 5,9 1,6 -1,6 -0,9 -2,4 -0,3 -0,3 1,2(p) -0,7(p)
Catalunya* 4,0 5,3 6,3 1,5 -2,3 -1,3 -2,6 -1,3 -1,2 -0,5 0,7

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT

(p) Valor provisional.
(:) Dada no disponible.
(b) Ruptura de sèrie.

(d) Definició diferent.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT i IDESCAT. Actualització 30 d'octubre de 2017.