Recerca i desenvolupament

1. Despesa en R+D

DESPESA INTERIOR BRUTA EN R+D (en % sobre PIB)
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 1,84 1,92 1,99 2,05 2,16 2,27 2,33 2,39 2,47 2,49(p)
Bulgària 0,43 0,45 0,49 0,56 0,53 0,60 0,63 0,79 0,96 078(p)
Rep. Txeca 1,30 1,24 1,29 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1.93 1,68(p)
Dinamarca 2,52(b) 2,77 3,06 2,92 2,94 2,98 2,97 2,91 2,96 2,87(e)
Alemanya 2,45 2,60 2,72 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,92 2,94(e)
Estònia 1,07 1,26 1,4 1,58 2,31 2,12 1,72 1,45 1,49 1,28
Irlanda 1,23 1,39 1,61(e) 1,59(e) 1,55(e) 1,56(e) 1,56(e) 1,50(e) 1,20 1,18(e)
Grècia 0,58(e) 0,66(be) 0,63(e) 0,60(e) 0,67 0,70 0,81 0,83 0,97 1.01
França 2,02 2,06 2,21 2,18(b) 2,19 2,23 2,24 2,23 2,27(p) 2.25(p)
Croàcia 0,79 0,88 0,84 0,74 0,75 0,75 0,81 0,78 0,84 0,85(p)
Itàlia 1,13 1,16 1,22 1,22 1,21 1,27 1,31 1,34(e) 1,34 1,29(p)
Xipre 0,40 0,39 0,44 0,45 0,46 0,44 0,48 0,51 0,48 0,50(p)
Letònia 0,55 0,58 0,45 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44
Lituània 0,80 0,79 0,83 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,85
Luxemburg 1,59 1,62 1,68 1,50 1,46 1,27(b) 1,30 1,26 1,27 1,24(p)
Hongria 0,96 0,98 1,13 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,21
Malta 0,55 0,53 0,52 0,61 0,67 0,83 0,77 0,72 0,77 0,61(p)
Països Baixos 1,69 1,64 1,69 1,72 1,90(b) 1,94(b) 1,95 2,00 2,00 2,03(p)
Àustria 2,42 2,57(e) 2,60 2,73(e) 2,67 2,91(e) 2,95 3,07(e) 3,05 3,09(p)
Polònia 0,56 0,60 0,66 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,97(p)
Portugal 1,12 1,45(b) 1,58 1,53 1,46 1,38 1,33 1,29 1,24 1,27(p)
Romania 0,52 0,55 0,45 0,46 0,49(b) 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48
Eslovènia 1,42 1,63(b) 1,82 2,06 2,42(b) 2,57 2,58 2,37 2,20 2,00(p)
Rep. Eslovaca 0,45 0,46 0,47 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,18 0,79
Finlàndia 3,35 3,55 3,75 3,73 3,64 3,42 3,29 3,17 2,90 2,75
Suècia 3,26 3,50(e) 3,45 3,22(e) 3,25 3,28(e) 3,31(e) 3,15(e) 3,27 3,25(p)
Regne Unit 1,63 1,63(e) 1,69(e) 1,67(e) 1,67(b) 1,60(e) 1,65 1,67(e) 1,67 1,69(p)
UE-28 1,77 1,84 1,93 1,93 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,03(p)
Espanya 1,23 1,32 1,35 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19(p)
Catalunya 1,43 1,57 1,63 1,59 1,55 1,53 1,52 1,49 1,52 :

(e) Estimació.

(p) Provisional

(b) Ruptura de sèrie
(:) Sense dades
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 18 d'abril de 2018.