Protecció social

1. Despesa pública en protecció social

DESPESA PÚBLICA TOTAL EN PROTECCIÓ SOCIAL (En % del PIB)
Països 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 26,2 27,7 30,0 29,4 29,7 29,6 30,1 30,2 30,3
Bulgària 13,4 14,7 16,1 17,0 16,5 16,6 17,6 18,5 17.9
Rep. Txeca 17,6 17,9 20,0 20,1 20,1 20,4 20,2 19,7 19,0
Dinamarca 29,1(b) 28,9 32,7 32,4 32,1 32,0 32,5 32,8 32,3
Alemanya 26,8 27,1 30,5 29,8 28,6 28,7 29,0 29,0 29,1(p)
Estònia 12,0 14,7 18,8 17,6 15,6 15,0 14,8 15,1 16,4
Irlanda 18,1 20,7 24,6 25,2 24,7 24,4 23,5 21,6 16,3
Grècia 21,3(p) 22,8(p) 24,8(p) 25,9(p) 27,3(p) 28,0(p) 26,3(p) 26,0(p) 26,4
França 30,1 30,4 32,9 32,9 32,7 33,5 33,9 34,2 33,9
Croàcia : 18,8 21,0 21,0 20,6 21,1 21.8 21,4 21,1
Itàlia 25,7 26,7 28,8 28,9 28,5 29,3 29,8 29,9(p) 29.9(p)
Xipre 16,4 17,6 19,1 19,9 21,5 22,3 24,2 21,7 22,8
Letònia 10,6 12,1 16,8 18,3 15,3 14,4 14,6 14,5 14,9(p)
Lituània 14,2 15,9 21,0 19,0 16,9 16,2 15,3 15,2 15,5(p)
Luxemburg 19,5 20.9 23,4 22,5 21,8 22,7 23,1 22,4 22,1
Hongria 22,1 22,3 22,7 22,5 21,6 21,3 20,8 19,8 20,0
Malta 17,8 18,1 19,6 19,3 18,9 19,1 18,9 18,3 17,5
Països Baixos 26,1 26,4 29,4 29,7 30,2 31,0 31,2 30,9 30,2
Àustria 27,0 27,6 29,6 29,6 29,8 29,2 29,6 29.8 29.8
Polònia 18,4(p) 19,3(p) 20,3(p) 19,7(p) 18,7 18,9 19,4 19,1 :
Portugal 23,0 23,4 25,8 25,8 25,8 26,4 27,6 26,9 25,7
Romania 13,2 13.7 16,4 17,4 16,5 15,4 14,9 14,8 14,6
Eslovènia 20,9 21,0 23,7 24,4 24,5 24,9 24,7 23.9 23,8(p)
Rep. Eslovaca 15,7 15,7 18,5 18,2 17,8 18,0 18,3 18,5 18,2(p)
Finlàndia 24,5 25,1 29,0 29,3 28,9 30,1 31,1 31,9 31,6
Suècia 27,4 27,7 30,1 28,6 28,2 29,3 30,0 29,5 29,2(p)
Regne Unit 24,7 25.8 28,6 29,0 29,0 29,1 28,2 27,3 28,6(p)
UE-28 : 25,9(p) 28,7(p) 28,6(p) 28,3(p) 28,7(p) 28,8(p) 28,6(p) :
UE-15 25,9(p) 26,6(p) 29,5(p) 29,4(p) 29,1(p) 29,5(p) 29,7(p) 29,5(p) :
Espanya 20,3 21,4 24,4 24,6 25,3 25,5 25,8 25,4(p) 24,6(p)
Catalunya (*) 17,2 17,5 18,6 21,1 21,1 21,2 21,2 21,3 :

(*) Font: Idescat

(p) provisional
(:) Dades no disponibles
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 18 d'abril de 2018.