Indicadors econòmics

1. PIB: Producte Interior Brut
2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

1. PIB: Producte Interior Brut

TAXES DE CREIXEMENT DEL PIB (taxa de variació interanual del PIB real, a preus constants)

Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 0.7 -2.3 2.7 1.8 0.1 -0.1 1.7 1.5 1.2
Bulgària 6.0 -3.6 1.3 1.9 0,0 0.9 1.3 3.6 3.9
Rep. Txeca 2.7 -4.8 2.3 1.8 -0.8 -0.5 2.7 5.3 2.6
Dinamarca -0.5 -4.9 1.9 1.3 0.2 0.9 1.7 1.6 1.7
Alemanya 1.1 -5.6 4.1 3.7 0.5 0.5 1.6 1.7 1.9
Estònia -5.4 -14.7 2.3 7.6 4.3 1.9 2.9 1.7 2.1
Irlanda -3.9 -4.6 1.8 3.0 0.0 1.6 8.3 25.6 5.1
Grècia -0.3 -4.3 -5.5 -9.1(p) -7.3(p) -3.2(p) 0.4(p) -0.2(p) 0(p)
França 0.2 -2.9 2.0 2.1 0.2 0.6 0.9(p) 1.1 1.2(p)
Croàcia 2.1 -7.4 -1.7 -0.3 -2.2 -1.1 -0.5 2.2 2.3
Itàlia -1.1 -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 1.0 0.9
Xipre 3.9 -1.8 1.3 0.3 -3.2 -6.0 -1.5 2.2 3(p)
Letònia -3.5 -14.4 -3.9 6.4 4.0 2.4 1.9 2.8 2.2
Lituània 2.6 -14.8 1.6 6.0 3.8 3.5 3.5 1.8 2.3
Luxemburg -1.3 -4.4 4.9 2.5 -0.4 3.7 5.8 2.9 3.1
Hongria 0.9 -6.6 0.7 1.7 -1.6 2.1 4.2 3.4 2.2
Malta 3.3 -2.5 3.5 1.4 2.6 4.6 8.2 7.1 5.5
Països Baixos 1.7 -3.8 1.4 1.7 -1.1 -0.2 1.4 2.3(p) 2.2(p)
Àustria 1.5 -3.8 1.8 2.9 0.7 0.0 0.8 1.1 1.5
Polònia 4.2 2.8 3.6 5.0 1.6 1.4 3.3 3.8 2.7
Portugal 0.2 -3.0 1.9 -1.8 -4.0 -1.1 0.9 1.8 1.5(p)
Romania 8.5 -7.1 -0.8 1.1 0.6 3.5 3.1 3.9(p) 4.8(p)
Eslovènia 3.3 -7.8 1.2 0.6 -2.7 -1.1 3.0 2.3 3.1
Rep. Eslovaca 5.6 -5.4 5.0 2.8 1.7 1.5 2.8 3.9 3.3
Finlàndia 0.7 -8.3 3.0 2.6 -1.4 -0.8 -0.6 0.0 1.9
Suècia -0.6 -5.2 6.0 2.7 -0.3 1.2 2.6 4.5 3.3
Regne Unit -0.5 -4.2 1.7 1.5 1.5 2.1 3.1 2.3 1.8
UE-28 0.4 -4.4 2.1 1.7 -0.5 0.2 1.6 2.2 1.9
Espanya 1.1 -3.6 0,0 -1.0 -2.9 -1.7 1.4 3.2(p) 3.3(p)
Catalunya (*) -0,5 -4,2 0.6 -0.5 -3.1 -1.0 2.3 3.5 3.5

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT. .
(p) provisional
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 9 d'octubre de 2017.

PIB PER CÀPITA EN PARITAT DE PODER DE COMPRA (euros per habitant)
Països 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 32.300 33.500 34.500 35.100 35.300 35.900 36.600 37.400
Bulgària 5.000 5.200 5.600 5.700 5.800 5.900 6.300 6.800
Rep. Txeca 14.200 14.900 15.600 15.400 15.000 14.900 16.000 16.700
Dinamarca 41.900 43.800 44.500 45.500 46.100 47.000 47.800 48.400
Alemanya 30.600 32.100 33.700 34.300 35.000 36.200 37.300 38.100
Estònia 10.600 11.000 12.500 13.500 14.300 15.000 15.500 16.000
Irlanda 37.500 36.800 37.600 38.200 39.200 42.200 56.400 58.800
Grècia 21.400 20.300 18.600(p) 17.300(p) 16.500(p) 16.300(p) 16.200(p) 16.300(p)
França 30.000 30.800 31.500 31.800 32.100 32.400 33.000(p) 33.300(p)
Croàcia 10.500 10.500 10.400 10.300 10.200 10.100 10.500 11.000
Itàlia 26.400 26.800 27.300 26.700 26.500 26.700 27.200 27.700
Xipre 23.100 23.300 23.200 22.600 21.000 20.700 20.900 21.300(p)
Letònia 8.800 8.500 9.800 10.800 11.300 11.800 12.300 12.700
Lituània 8.500 9.000 10.300 11.200 11.800 12.500 12.900 13.500
Luxemburg 74.200 79.200 83.100 83.000 85.300 89.500 91.500 90.700
Hongria 9.400 9.900 10.200 10.000 10.300 10.700 11.300 11.600
Malta 14.900 15.900 16.400 17.100 18.100 19.800 21.500 22.700
Països Baixos 37.400 38.000 38.500 38.500 38.900 39.300 40.400(p) 41.300(p)
Àustria 34.500 35.400 37.000 37.800 38.200 39.000 39.900 40.400
Polònia 8.300(e) 9.400(e) 9.900(e) 10.100(e) 10.300(e) 10.700(e) 11.200(e) 11.000(e)
Portugal 16.600 17.000 16.700 16.000 16.300 16.600 17.400 17.900(p)
Romania 5.900 6.300 6.600 6.700(b) 7.200 7.600 8.100(p) 8.600(p)
Eslovènia 17.700 17.700 18.000 17.500 17.600 18.200 18.800 19.600
Rep. Eslovaca 11.800 12.400 13.100 13.400 13.700 14.000 14.600 14.900
Finlàndia 33.900 34.900 36.500 36.900 37.400 37.600 38.200 39.200
Suècia 33.300 39.400 42.900 44.500 45.400 44.600 45.800 46.900
Regne Unit 27.600 29.300 29.800 32.600 32.200 35.300 40.000 36.500
UE-28 24.500 25.500 26.100 26.600 26.700 27.600 28.900 29.000
UE-15 28.700 29.700 30.400 30.900 31.100 32.000 33.600 33.700
Espanya 23.300 23.200 22.900 22.200 22.000 22.300 23.300(p) 24.100(p)
Catalunya 28.700 28.600 28.200 28.300 28.200 29.400 30.900 :

(:) Sense dades

(p) Provisional.

(e) Estimat.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 9 d'octubre de 2017.

2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

L'índex harmonitzat de preus al consum (IHPC) o, més senzillament, IPC harmonitzat, és l'indicador que s'utilitza dins l'àmbit de la Unió Europea per poder fer comparacions de l'evolució dels preus al consum entre els diferents països membres. Aquest índex permet avaluar, amb homogeneïtat metodològica, l'evolució dels preus d'uns determinats grups de productes, el consum dels quals pugui ser comparable dins els diferents països de l' UE.


VARIACIÓ ANUAL DE L'IPC HARMONITZAT
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8
Bulgària 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3
Rep. Txeca 6,3 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,6
Dinamarca 3,6 1,0 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0
Alemanya 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4
Estònia 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8
Irlanda 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2
Grècia 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0
França 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3
Croàcia 5,8 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3 -0,6
Itàlia 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1
Xipre 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2
Letònia 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1
Lituània 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7
Luxemburg 4,1 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0
Hongria 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4
Malta 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9
Països Baixos 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1
Àustria 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0
Polònia 4,2 4,0 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2
Portugal 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6
Romania 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 -1,1
Eslovènia 5,5 0,8 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2
Rep. Eslovaca 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5
Finlàndia 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4
Suècia 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1
Regne Unit 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7
UE-28 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3
Espanya 4,1 -0,2 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3
Catalunya (*) 4,1 0,2 2,0 3,3 2,9 1,7 0,1 -0,2 0,1

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.

Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 9 d'octubre de 2017.


VARIACIÓ INTERANUAL DE L'IPC HARMONITZAT (variació respecte el mateix mes de l'any anterior)
Països Octubre 2016 Novembre 2016 Desembre 2016 Gener 2017 Febrer 2017 Març 2016 Abril 2016 Maig 2016 Juy 2016 Juliol 2016 Agost 2017 Setembre 2017
Bèlgica 1,9 1,7 2,2 3,1 3,3 2,5 2,7 1,9 1,5 1,8 2,0 :
Bulgària -1,0 -0,8 -0,5 0,4 0,9 1,0 1,7 1,4 1,1 0,6 0,7 :
Rep. Txeca 0,8 1,6 2,1 2,3 2,6 2,6 2,1 2,5 2,4 2,4 2,4 :
Dinamarca 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 0,9 1,0 0,7 0,4 1,5 1,5 :
Alemanya 0,7 0,7 1,7 1,9 2,2 1,5 2,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8(e)
Estònia 1,0 1,4 2,4 2,8 3,4 3,0 3,6 3,5 3,1 3,9 4,2 :
Irlanda -0,4 -0,2 -0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,0 -0,6 -0,2 0,4 :
Grècia 0,6 -0,2 0,3 1,5 1,4 1,7 1,6 1,5 0,9 0,9 0,6 :
França 0,5 0,7 0,8 1,6 1,4 1,4 1,4 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1(e)
Croàcia -0,3 0,2 0,7 0,9 1,4 1,1 1,4 1,0 1,1 1,2 1,5 :
Itàlia -0,1 0,1 0,5 1,0 1,6 1,4 2,0 1,6 1,2 1,2 1,4 1,3(e)
Xipre -1,0 -0,8 0,1 0,7 1,4 1,5 2,1 0,9 0,9 -0,1 0,5 0,1(e)
Letònia 1,1 1,2 2,1 2,9 3,2 3,3 3,3 2,7 3,1 2,6 3,2 2,9(e)
Lituània 0,7 1,1 2,0 2,5 3,2 3,2 3,5 3,2 3,5 4,1 4,6 4,6(e)
Luxemburg 0,7 0,6 1,6 2,5 2,7 2,5 2,6 1,9 1,5 1,8 2,3 :
Hongria 1,1 1,1 1,8 2,4 2,9 2,7 2,3 2,1 2,0 2,2 2,7 :
Malta 0,5 0,8 1,0 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3(e)
Països Baixos 0,3 0,4 0,7 1,6 1,7 0,6 1,4 0,7 1,0 1,5 1,5 :
Àustria 1,4 1,5 1,6 2,1 2,4 2,1 2,3 2,1 2,0 2,0 2,1 :
Polònia 0,1 0,2 0,9 1,4 1,9 1,8 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 :
Portugal 1,1 0,5 0,9 1,3 1,6 1,4 2,4 1,7 1,0 1,0 1,3 :
Romania 0,1 -0,2 -0,1 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 :
Eslovènia 0,7 0,7 0,6 1,5 2,5 2,0 1,7 1,5 0,9 1,2 1,4 1,4(e)
Rep. Eslovaca -0,3 -0,2 0,2 0,8 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0 1,5 1,6 1,7(e)
Finlàndia 0,6 0,6 1,1 0,9 1,4 0,9 1,0 0,9 0,9 0,6 0,8 :
Suècia 1,1 1,3 1,7 1,5 1,9 1,4 2,0 1,8 1,8 2,3 2,2 :
Regne Unit 0,9 1,2 1,6 1,8 2,3 2,3 2,7 2,9 2,6 2,6 2,9 :
UE-28 0,5 0,6 1,2 1,7 2,0 1,6 2,0 1,6 1,5 1,5 1,7 :
Espanya 0,5 0,5 1,4 2,9 3,0 2,1 2,6 2,0 1,6 1,7 2,0 1,9(e)
Catalunya (*) 0.9 1.0 1.9 3.1 3.1 2.5 2.8 2.1 2.0 1.9 2.0 :

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.

(e) Estimat.
(:) Sense dades
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 10 d'octubre de 2017.