Indicadors econòmics

1. PIB: Producte Interior Brut
2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

1. PIB: Producte Interior Brut

TAXES DE CREIXEMENT DEL PIB (taxa de variació interanual del PIB real, a preus constants)

Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 0.7 -2.3 2.7 1.8 0.1 -0.1 1.7 1.5 1.2
Bulgària 6.0 -3.6 1.3 1.9 0,0 0.9 1.3 3.6 3.4(p)
Rep. Txeca 2.7 -4.8 2.3 2.0 -0.8 -0.5 2.7 4.5 2.4
Dinamarca -0.5 -4.9 1.9 1.3 0.2 0.9 1.7 1.6 1.3
Alemanya 1.1 -5.6 4.1 3.7 0.5 0.5 1.6 1.7 1.9
Estònia -5.4 -14.7 2.3 7.6 4.3 1.4 2.8 1.4 1.6
Irlanda -4.4 -4.6 2.0 0,0 -1.1 1.1 8.5 26.3 5.2
Grècia -0.3 -4.3 -5.5 -9.1(p) -7.3(p) -3.2(p) 0.4(p) -0.2(p) 0(p)
França 0.2 -2.9 2.0 2.1 0.2 0.6 0.6(p) 1.3(p) 1.2(p)
Croàcia 2.1 -7.4 -1.7 -0.3 -2.2 -1.1 -0.5 1.6 2.9
Itàlia -1.1 -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 0.8 0.9
Xipre 3.9 -1.8 1.3 0.3 -3.2 -6.0 -1.5 1.7 2.8(p)
Letònia -3.6 -14.3 -3.8 6.4 4.0 2.6 2.1 2.7 2.0
Lituània 2.6 -14.8 1.6 6.0 3.8 3.5 3.5 1.8 2.3
Luxemburg -1.3 -4.4 4.9 2.5 -0.4 4.0 5.6 4.0 4.2
Hongria 0.9 -6.6 0.7 1.7 -1.6 2.1 4.0 3.1 2.0
Malta 3.3 -2.5 3.5 1.4 2.6 4.5 8.3 7.4 5.0
Països Baixos 1.7 -3.8 1.4 1.7 -1.1 -0.2 1.4 2.0(p) 2.2(p)
Àustria 1.5 -3.8 1.9 2.8 0.7 0.1 0.6 1.0 1.5
Polònia 4.2 2.8 3.6 5.0 1.6 1.4 3.3 3.9 3.8
Portugal 0.2 -3.0 1.9 -1.8 -4.0 -1.1 0.9 1.6(e) 1.4(e)
Romania 8.5 -7.1 -0.8 1.1 0.6 3.5 3.1 3.9(p) 4.8(p)
Eslovènia 3.3 -7.8 1.2 0.6 -2.7 -1.1 3.1 2.3 2.5
Rep. Eslovaca 5.6 -5.4 5.0 2.8 1.7 1.5 2.6 3.8 3.3
Finlàndia 0.7 -8.3 3.0 2.6 -1.4 -0.8 -0.6 0.3 1.4
Suècia -0.6 -5.2 6.0 2.7 -0.3 1.2 2.6 4.1 3.3
Regne Unit -0.6 -4.3 1.9 1.5 1.3 1.9 3.1 2.2 1.8
UE-28 0.4 -4.4 2.1 1.7 -0.5 0.2 1.6 2.2 1.9
Espanya 1.1 -3.6 0,0 -1.0 -2.9 -1.7 1.4(p) 3.2(p) 3.2(p)
Catalunya (*) -0,5 -4,2 0.6 -0.5 -3.1 -1.0 2.3 3.5 3.5

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT.
(e) estimació.
(p) provisional
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 18 d'abril de 2017.

PIB PER CÀPITA EN PARITAT DE PODER DE COMPRA (euros per habitant)
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bèlgica 30.100 28.900 30.700 31.300 32.200 32.100 33.000 34.200
Bulgària 11.300 10.800 11.400 11.800 12.200 12.200 12.800(p) 13.600(p)
Rep. Txeca 21.900 20.900 21.000 21.700 21.900 22.400 23.800 25.200
Dinamarca 32.600 30.700 32.900 33.500 33.900 34.300 35.100 36.600
Alemanya 30.600 28.700 30.500 32.200 32.900 33.200 34.600 35.800
Estònia 17.900 15.600 16.500 18.500 19.600 20.100 20.900 21.600
Irlanda 34.900 31.600 33.000 34.300 35.100 35.500 37.700 51.100
Grècia 24.400 23.100 21.500 19.700(p) 19.100(p) 19.200(p) 19.400(p) 19.600(p)
França 27.800 26.400 27.500 28.300 28.500 29.000 29.500(p) 30.600(p)
Croàcia 16.500 15.200 15.100 15.600 16.000 15.900 16.100 16.700
Itàlia 27.800 26.000 26.500 27.100 27.000 26.400 26.600 27.800
Xipre 27.500 25.800 25.400 25.000 24.100 22.500 22.400 23.500(p)
Letònia 15.400 12.800 13.400 14.900 16.100 16.700 17.500 18.600
Lituània 16.400 13.800 15.400 17.200 18.600 19.600 20.700 21.600
Luxemburg 68.400 62.500 65.400 69.300 69.200 70.000 74.500 77.800
Hongria 16.300 15.600 16.400 17.100 17.400 17.900 18.700 19.700
Malta 20.700 19.900 21.300 21.600 22.200 22.900 24.800 26.800
Països Baixos 36.200 33.500 34.100 34.700 35.300 35.800 36.000(p) 37.000(p)
Àustria 32.500 30.900 32.000 33.400 34.900 35.100 35.700 36.900
Polònia 14.500(e) 14.600(e) 15.900(e) 17.000(e) 17.800(e) 17.900(e) 18.600(e) 19.800(e)
Portugal 21.000 20.100 20.900 20.200 20.000 20.500 21.100 22.200(e)
Romania 12.900 12.200 13.100 13.600 14.300(b) 14.600 15.300 16.500(p)
Eslovènia 23.400(b) 20.900 21.200 21.700 21.800 21.700 22.800 23.900
Rep. Eslovaca 18.600 17.400 19.000 19.500 20.100 20.500 21.300 22.300
Finlàndia 31.600 28.800 29.600 30.700 30.700 30.300 30.500 31.600
Suècia 33.100 30.200 31.800 33.000 33.800 33.500 34.100 35.700
Regne Unit 28.500 26.200 27.300 27.500 28.300 28.700 29.900 31.200
UE-28 26.100 24.500 25.500 26.100 26.600 26.700 27.600 28.900
Espanya 26.400 24.600 24.400 24.200 24.200 24.000 24.700(p) 25.900(p)
Catalunya 30.800 28.700 28.600 28.200 28.300 28.200 29.400 30.900

(:) Sense dades

(b) Ruptura de sèrie.

(p) Provisional.

(e) Estimat.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 18 d'abril de 2017.

2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

L'índex harmonitzat de preus al consum (IHPC) o, més senzillament, IPC harmonitzat, és l'indicador que s'utilitza dins l'àmbit de la Unió Europea per poder fer comparacions de l'evolució dels preus al consum entre els diferents països membres. Aquest índex permet avaluar, amb homogeneïtat metodològica, l'evolució dels preus d'uns determinats grups de productes, el consum dels quals pugui ser comparable dins els diferents països de l' UE.


VARIACIÓ ANUAL DE L'IPC HARMONITZAT
Països 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8
Bulgària 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3
Rep. Txeca 6,3 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,6
Dinamarca 3,6 1,0 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0
Alemanya 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4
Estònia 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8
Irlanda 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2
Grècia 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0
França 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3
Croàcia 5,8 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3 -0,6
Itàlia 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1
Xipre 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2
Letònia 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1
Lituània 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7
Luxemburg 4,1 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0
Hongria 6,0 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4
Malta 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9
Països Baixos 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1
Àustria 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0
Polònia 4,2 4,0 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2
Portugal 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6
Romania 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 -1,1
Eslovènia 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2
Rep. Eslovaca 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5
Finlàndia 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4
Suècia 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1
Regne Unit 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7
UE-28 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3
Espanya 4,1 -0,2 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3
Catalunya(*) 4,1 0.2 2.0 3.3 2.9 1.7 0.1 -0.2 0.1

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.*

Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 18 d'abril de 2017.


VARIACIÓ INTERANUAL DE L'IPC HARMONITZAT (variació respecte el mateix mes de l'any anterior)
Països Març 2016 Abril 2016 Maig 2016 Juny 2016 Juliol 2016 Agost 2016 Setembre 2016 Octubre 2016 Novembre 2016 Desembre 2016 Gener 2017 Febrer 2017
Bèlgica 1,6 1,5 1,6 1,8 2,0 2,0 1,8 1,9 1,7 2,2 3,1 3,3
Bulgària -1,9 -2,5 -2,5 -1,9 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -0,8 -0,5 0,4 0,9
Rep. Txeca 0,3 0,5 0,0 -0,1 0,5 0,6 0,5 0,8 1,6 2,1 2,3 2,6
Dinamarca -0,3 -0,3 -0,1 0,1 0,1 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9
Alemanya 0,1 -0,3 0,0 0,2 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 1,7 1,9 2,2
Estònia 0,5 0,0 0,0 0,4 0,8 1,1 1,7 1,0 1,4 2,4 2,8 3,4
Irlanda -0,6 -0,2 -0,2 0,1 0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 0,2 0,3
Grècia -0,7 -0,4 -0,2 0,2 0,2 0,4 -0,1 0,6 -0,2 0,3 1,5 1,4
França -0,1 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,6 1,4
Croàcia -0,9 -0,9 -1,2 -1,2 -1,1 -1,5 -0,7 -0,3 0,2 0,7 0,9 1,4
Itàlia -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,5 1,0 1,6
Xipre -2,2 -2,1 -1,9 -2,0 -0,4 -0,6 -0,4 -1,0 -0,8 0,1 0,7 1,4
Letònia -0,6 -0,7 -0,8 -0,6 0,1 -0,1 0,5 1,1 1,2 2,1 2,9 3,2
Lituània 0,8 0,8 0,2 0,4 0,0 0,5 0,6 0,7 1,1 2,0 2,5 3,2
Luxemburg -0,6 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 0,3 0,7 0,6 1,6 2,5 2,7
Hongria -0,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 0,7 1,1 1,1 1,8 2,4 2,9
Malta 1,0 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,5 0,8 1,0 1,4 1,2
Països Baixos 0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,6 0,1 -0,1 0,3 0,4 0,7 1,6 1,7
Àustria 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 1,4 1,5 1,6 2,1 2,4
Polònia -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -0,2 0,1 0,2 0,9 1,4 1,9
Portugal 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,8 0,7 1,1 0,5 0,9 1,3 1,6
Romania -2,4 -2,6 -3,0 -0,7 -0,3 0,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,3 0,5
Eslovènia -0,9 -0,7 -0,5 0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,7 0,7 0,6 1,5 2,5
Rep. Eslovaca -0,5 -0,4 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2 0,2 0,9 1,3
Finlàndia 0,0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 0,9 1,4
Suècia 1,2 1,0 0,8 1,2 1,1 1,2 0,8 1,1 1,3 1,7 1,5 1,9
Regne Unit 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 1,0 0,9 1,2 1,6 1,8 :
UE-28 0,0 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,2 1,7 1,9
Espanya -1,0 -1,2 -1,1 -0,9 -0,7 -0,3 0,0 0,5 0,5 1,4 2,9 3,0
Catalunya (*) -0.6 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 0.1 0.4 0.9 1.0 1.9 3.1 3.1

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.
(:) Sense dades
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 18 d'abril de 2017.