Indicadors econòmics

1. PIB: Producte Interior Brut
2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

1. PIB: Producte Interior Brut

TAXES DE CREIXEMENT DEL PIB (taxa de variació interanual del PIB real, a preus constants)

Països 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica -2.3 2.7 1.8 .0.2 0.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Bulgària -3.6 1.3 1.9 0,0 0.9 1.3 3.6 3.9 3.6(p)
Rep. Txeca -4.8 2.3 1.8 -0.8 -0.5 2.7 5.3 2.6 4.4
Dinamarca -4.9 1.9 1.3 0.2 0.9 1.6 1.6 2.0 2.2
Alemanya -5.6 4.1 3.7 0.5 0.5 1.9 1.7 1.9 2.2
Estònia -14.7 2.3 7.6 4.3 1.9 2.9 1.7 2.1 4.9
Irlanda -4.6 1.8 3.0 0.0 1.6 8.3 25.6 5.1 7.8
Grècia -4.3 -5.5 -9.1(p) -7.3(p) -3.2(p) 0.7(p) -0.3(p) -0.2(p) 1.4(p)
França -2.9 2.0 2.1 0.2 0.6 0.9 1.1(p) 1.2(p) 1.8(p)
Croàcia -7.4 -1.4 -0.3 -2.2 -0.6 -0.1 2.3 3.2 2.8
Itàlia -5.5 1.7 0.6 -2.8 -1.7 0.1 1.0 0.9 1.5
Xipre -1.8 1.3 0.3 -3.1 -5.9 -1.4 2.0 3.4(p) 3.9(p)
Letònia -14.4 -3.9 6.4 4.0 2.4 1.9 3.0 2.2 4.5
Lituània -14.8 1.6 6.0 3.8 3.5 3.5 2.0 2.3 3.8
Luxemburg -4.4 4.9 2.5 -0.4 3.7 5.8 2.9 3.1 2.3
Hongria -6.6 0.7 1.7 -1.6 2.1 4.2 3.4 2.2 4.0
Malta -2.5 3.5 1.3 2.7 4.7 8.1 9.9 5.5 6.6
Països Baixos -3.8 1.4 1.7 -1.1 -0.2 1.4 2.3 2.2(p) 3.2(p)
Àustria -3.8 1.8 2.9 0.7 0.0 0.8 1.1 1.5 2.9
Polònia 2.8 3.6 5.0 1.6 1.4 3.3 3.8 2.9 4.6
Portugal -3.0 1.9 -1.8 -4.0 -1.1 0.9 1.8 1.6(p) 2.7(e)
Romania -5.9 -2.8 2.0 1.2 3.5 3.1 4.0 4.8(p) 6.9(p)
Eslovènia -7.8 1.2 0.6 -2.7 -1.1 3.0 2.3 3.1 5.0
Rep. Eslovaca -5.4 5.0 2.8 1.7 1.5 2.8 3.9 3.3 3.4
Finlàndia -8.3 3.0 2.6 -1.4 -0.8 -0.6 0.1 2.1 2.6
Suècia -5.2 6.0 2.7 -0.3 1.2 2.6 4.5 3.2 2.4
Regne Unit -4.2 1.7 1.5 1.5 2.1 3.1 2.3 1.9 1.8
UE-28 -4.3 2.1 1.7 -0.4 0.3 1.8 2.3 2.0 2.4
UE-15 -4.4 2.1 1.6 -0.5 0.2 1.6 2.2 1.9 2.2
Espanya -3.6 0,0 -1.0 -2.9 -1.7 1.4 3.4(p) 3.3(p) 3.1(p)
Catalunya (*) -4,2 0.6 -0.5 -3.1 -1.0 2.3 3.5 3.5 3.4

(*) Dades per a Catalunya segons IDESCAT.
(p) provisional
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 17 d'abril de 2018.

PIB PER CÀPITA EN PARITAT DE PODER DE COMPRA (euros per habitant)
Països
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bèlgica
28.900
30.600
31.300
32.200
32.100
33.000
34.400
34.300
Bulgària
10.600
11.200
11.800
12.200
12.200
12.900
13.700
14.200
Rep. Txeca
20.900
21.100
21.700
22.000
22.400
23.800
25.300
25.600
Dinamarca
30.700
32.900
33.500
33.900
34.300
35.300
36.800
36.100
Alemanya
28.700
30.500
32.200
32.900
33.200
34.700
36.100
36.000
Estònia
15.600
16.500
18.500
19.600
20.200
21.000
21.700
21.900
Irlanda
31.600
33.100
34.100
35.100
35.500
37.900
52.400
53.300
Grècia
23.100
21.500
19.700(p)
19.100(p)
19.200(p)
19.800(p)
20.200(p)
19.700(p)
França
26.400
27.500
28.300
28.500
29.000
29.600
30.600(p)
30.400(p)
Croàcia
15.200
15.100
15.600
16.000
16.000
16.300
17.200
17.500
Itàlia
26.000
26.500
27.100
27.000
26.400
26.600
27.700
28.200
Xipre
25.800
25.400
25.000
24.100
22.500
22.400
23.800
24.200
Letònia
12.800
13.400
14.900
16.100
16.700
17.500
18.500
18.800
Lituània
13.800
15.400
17.200
18.600
19.600
20.800
21.700
22.000
Luxemburg
62.500
65.400
69.300
69.200
70.000
74.600
77.400
75.100
Hongria
15.700
16.500
17.200
17.500
18.000
18.800
19.700
19.700
Malta
19.900
21.300
21.600
22.200
22.800
24.400
27.000
27.500
Països Baixos
33.500
34.100
34.700
35.300
35.800
35.800
37.400(p)
37.200(p)
Àustria
31.100
32.100
33.500
35.100
35.200
36.000
37.700
37.200
Polònia
14.500
15.900
17.000
17.800
17.900
18.600
19.800
19.900
Portugal
20.100
20.900
20.200
20.000
20.500
21.200
22.300
22.600(p)
Romania
12.500
13.000
13.600
14.300(b)
14.600
15.200
16.300
17.000(p)
Eslovènia
20.900
21.200
21.700
21.800
21.900
22.700
23.800
24.100
Rep. Eslovaca
17.400
19.000
19.500
20.100
20.500
21.300
22.300
22.400
Finlàndia
28.800
29.600
30.700
30.700
30.300
30.600
31.800
31.900
Suècia
30.200
31.800
33.000
33.800
33.500
34.300
36.200
36.000
Regne Unit
26.300
27.400
27.600
28.500
28.900
30.000
31.400
31.400
UE-28
24.500
25.500
26.200
26.600
26.800
27.600
29.000
29.200
UE-15
27.100
28.000
28.700
29.100
29.200
30.100
31.500
31.600
Espanya
24.600
24.400
24.200
24.200
24.000
24.900
26.300(p)
26.700(p)
Catalunya
28.700
28.600
28.200
28.300
28.200
29.600
31.400
31.400

(:) Sense dades

(p) Provisional.


Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 17 d'abril de 2018.

2. Índex harmonitzat de preus al consum o IPC harmonitzat

L'índex harmonitzat de preus al consum (IHPC) o, més senzillament, IPC harmonitzat, és l'indicador que s'utilitza dins l'àmbit de la Unió Europea per poder fer comparacions de l'evolució dels preus al consum entre els diferents països membres. Aquest índex permet avaluar, amb homogeneïtat metodològica, l'evolució dels preus d'uns determinats grups de productes, el consum dels quals pugui ser comparable dins els diferents països de l' UE.


VARIACIÓ ANUAL DE L'IPC HARMONITZAT
Països 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bèlgica 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2
Bulgària 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2
Rep. Txeca 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,6 2,4
Dinamarca 1,0 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0 1,1
Alemanya 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4 1,7
Estònia 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7
Irlanda -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,3
Grècia 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 1,1
França 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2
Croàcia 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3 -0,6 1,3
Itàlia 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1 1,3
Xipre 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2 0,7
Letònia 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9
Lituània 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7
Luxemburg 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1
Hongria 4,0 4,7 3,9 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4 2,4
Malta 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3
Països Baixos 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3
Àustria 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2
Polònia 4,0 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2 1,6
Portugal -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6
Romania 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 -1,1 1,1
Eslovènia 0,8 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6
Rep. Eslovaca 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4
Finlàndia 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8
Suècia 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9
Regne Unit 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7
UE-28 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,3 1,7
Espanya -0,2 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3 2.0
Catalunya 0,2 2,0 3,3 2,9 1,7 0,1 -0,2 0,1 2,2

Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 18 d'abril de 2018.


VARIACIÓ INTERANUAL DE L'IPC HARMONITZAT (variació respecte el mateix mes de l'any anterior)
Països Gener 2017 Febrer 2017 Març 2017 Abril 2017 Maig 2017 Juy 2017 Juliol 2017 Agost 2017 Setembre 2017 Octubre 2017 Novembre 2017 Desembre 2017
Bèlgica
3.1
3.3
2.5
2.7
1.9
1.5
1.8
2.0
2.0
1.8
2.1
2.1
Bulgària
0.4
0.9
1.0
1.7
1.4
1.1
0.6
0.7
1.3
1.5
1.9
1.8
Rep. Txeca
2.3
2.6
2.6
2.1
2.5
2.4
2.4
2.4
2.5
2.8
2.5
2.2
Dinamarca
0.7
0.9
0.9
1.0
0.7
0.4
1.5
1.5
1.6
1.4
1.3
0.8
Alemanya
1.9
2.2
1.5
2.0
1.4
1.5
1.5
1.8
1.8
1.5
1.8
1.6
Estònia
2.8
3.4
3.0
3.6
3.5
3.1
3.9
4.2
3.9
4.0
4.5
3.8
Irlanda
0.2
0.3
0.6
0.7
0.0
-0.6
-0.2
0.4
0.2
0.5
0.5
0.5
Grècia
1.5
1.4
1.7
1.6
1.5
0.9
0.9
0.6
1.0
0.5
1.1
1.0
França
1.6
1.4
1.4
1.4
0.9
0.8
0.8
1.0
1.1
1.2
1.2
1.2
Croàcia
0.9
1.4
1.1
1.4
1.0
1.1
1.2
1.5
1.6
1.6
1.6
1.3
Itàlia
1.0
1.6
1.4
2.0
1,6
1.2
1.2
1.4
1.3
1.1
1.1
1.0
Xipre
0.7
1.4
1.5
2.1
0.9
0.9
-0.1
0.5
0.1
0.4
0.2
-0.4
Letònia
2.9
3.2
3.3
3.3
2.7
3.1
2.6
3.2
3.0
2.7
2.7
2.2
Lituània
2.5
3.2
3.2
3.5
3,2
3.5
4.1
4.6
4.6
4.2
4.2
3.8
Luxemburg
2.5
2.7
2.5
2.6
1.9
1.5
1.8
2.3
2.0
2.0
2.0
1.6
Hongria
2.4
2.9
2.7
2.3
2.1
2.0
2.2
2.7
2.5
2.2
2.6
2.2
Malta
1.4
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.3
Països Baixos
1.6
1.7
0.6
1.4
0.7
1.0
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.2
Àustria
2.1
2.4
2.1
2.3
2.1
2.0
2.0
2.1
2.5
2.4
2.4
2.3
Polònia
1.4
1.9
1.8
1.8
1.5
1.3
1.4
1.4
1.6
1.6
2.0
1.7
Portugal
1.3
1.6
1.4
2.4
1.7
1.0
1.0
1.3
1.6
1.9
1.8
1.6
Romania
0.3
0.5
0.4
0.6
0.5
0.7
0.9
0.6
1.3
2.0
2.6
2.6
Eslovènia
1.5
2.5
2.0
1.7
1.5
0.9
1.2
1.4
1.4
1.3
1.4
1.9
Rep. Eslovaca
0.8
1.2
1.0
0.8
1.1
1,0
1.5
1.6
1.8
1.8
2.1
2.0
Finlàndia
0.9
1.4
0.9
1.0
0.9
0.9
0.6
0.8
0.8
0.5
0.9
0.5
Suècia
1.5
1.9
1.4
2.0
1.8
1.8
2.3
2.2
2.2
1.7
1.9
1.7
Regne Unit
1.8
2.3
2.3
2.7
2.9
2.6
2.6
2.9
3.0
3.0
3.1
3.0
UE-28
1.7
2.0
1.6
2.0
1.6
1.5
1.5
1.7
1.8
1.7
1.8
1.7
Espanya
2.9
3.0
2.1
2.6
2.0
1.6
1.7
2.0
1.8
1.7
1.8
1.2
Catalunya (*)
3.1
3.1
2.5
2.8
2.1
1.7
1.9
2.0
2.1
1.9
1.9
1.2

(*) No harmonitzat. Correspon a l'IPC segons IDESCAT.


Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 18 d'abril de 2018.