Educació i formació

1. Despesa pública en educació i nivell de formació dels adults

PERCENTATGE DEL PIB DESTINAT A DESPESES PÚBLIQUES D'EDUCACIÓ
Països 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bèlgica 5.92 5.98 6.00 6.43 6.57 6.58 6.55 6.59 6.52 6.46
Bulgària 4.25 4.04 3.88 4.44 4.58 4.10 3.82 3.68 4.06 4.22
Rep. Txeca 4.08 4.42 4.05 3.92 4.36 4.24 4.51 4.33 3.95 3.84
Dinamarca 8.30 7.97 7.81 7.68 8.74 8.81 8.75 : : :
Alemanya 4.57 4.43 4.49 4.57 5.06 5.08 4.98 4.84 4.65 4.63
Estònia 4.88 4.70 4.72 5.61 6.03 5.66 5.16 4.82 4.85 :
Irlanda 4.72 4.73 4.92 5.67 6.43 6.41 6.15 6.16 5.32 4.92
Grècia 4.09 : : : : : : : : :
França 5.67 5.61 5.62 5.62 5.90 5.86 5.68 5.46 5.51 5.54
Croàcia 3.98 4.04 4.02 4.32 4.42 4.31 4.21 : : :
Itàlia 4.41 4.67 4.27 4.56 4.70 4.50 4.29 : 4.16 4.08
Xipre 6.95 7.02 6.95 7.45 7.98 7.92 7.87 6.67 6.44 6.14
Letònia 5.14 5.13 5.07 5.71 5.59 4.96 4.96 6.59 4.91 5.28
Lituània 4.88 4.82 4.64 4.88 5.64 5.38 5,17 4.83 : 4.37
Luxemburg 3.78 3.41 3.15 : : : : 4.39 : 4.00
Hongria 5.46 5.44 5.29 5.10 5.12 4.90 4.71 4.07 3.98 :
Malta 6.58(b) 6.45 6.18 5.72 5.32 6.74 8.04 6.76 6.56 6.05
Països Baixos 5.53 5.50 5.32 5.50 5.95 5.98 5.93 5.89 5.59 5.53
Àustria 5.44 5.40 5.33 5.47 5.98 5.91 5.80 5.62 5.49 5.40
Polònia 5.47 5.25 4.91 5.08 5.09 5.17 4.94 4.91 4.94 4.91
Portugal 5.21 5.07 5.10 4.89 5.79 5.62 5.27 : 5.20 5.04
Romania 3.48 : 4.25 : 4.24 3.53 3.07 2.64 2.67 2.75
Eslovènia 5.73 5.72 5.15 5.20 5.69 5.68 5.68 5.44 5.12 4.99
Rep. Eslovaca 3.85 3.80 3.62 3.61 4.09 4.22 4.06 3.05 4.01 4.09
Finlàndia 6.30 6.18 5.90 6.10 6.81 6.85 6.76 : : 6.81
Suècia 6.89 6.75 6.61 6.76 7.26 6.98 6.82 7.38 7.17 7.14
Regne Unit 5.31 5.38 5.29 5.34 5.56 6.15 5.98 : 5.89 5.85
UE-28 5.04 5.03 4.95 5.07 5.41 5.44 5.30 : 5.09 5.11
Espanya 4.23 4.26 4.34 4.62 5.02 4.98 4.82 4.34 4.18 4.15
Catalunya (*) 3.39 3.51 3.59 3.84 4.18 4.21 4.18 3.84 3.66 3.60

(*) Elaborat amb dades IDESCAT.
(:) Dada no diponible.
(b) Ruptura de sèrie.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 16 d'octubre 2017.PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE 25 A 64 ANYS HAVENT ASSOLIT AL MENYS EL CICLE DE SECUNDÀRIA SUPERIOR
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 68,0 69,6(b) 70,6 70,5 71,3 71,6 72,8 73,6(b) 74,7 75,1
Bulgària 77,4 77,5 77,9 79,1(b) 80,0 81,0 81,8 81,1(b) 81,9 82,3
Rep. Txeca 90,5 90,9 91,4 91,9 92,3(b) 92,5 92,8 93,2(b) 93,2 93,4
Dinamarca 74,3(b) 73,8 74,8 75,6 76,9 77,9 78,3 79,6(b) 80,4 80,7(b)
Alemanya 84,4 85,3 85,5 86,1(b) 86,6 86,6 86,7 86,9(b) 86,8 86,5
Estònia 89,1 88,4 88,8 89,3 89,1 90,0 90,6 88,2(b) 88,7 89,1
Irlanda 67,8(b) 70,0 71,1(b) 72,8 73,6 74,6 76,7 78,8(b) 79,8 80,1
Grècia 60,1 61,3 61,5(b) 62,7 64,6 65,8 67,2 68,4(b) 70,4 71,8
França 68,5 69,5 70,1 70,7 71,5 72,4 75,0(b) 76,7(b) 77,5 78,1
Croàcia 75,7 76,7 77,5 77,3(b) 78,2 80,5 81,3 82,7(b) 83,1 82,7
Itàlia 52,2 53,3 54,2 55,1 56,0 57,2 58,2 59,3(b) 59,9 60,1
Xipre 72,1 73,1 72,3(b) 74,0 75,2 77,4 78,5 77,6(b) 77,9 79,5
Letònia 84,6 85,9 86,8 88,6 87,9 89,1 89,4 89,5(b) 90,1 90,7
Lituània 88,5 90,4 91,2 91,9 92,9 93,3 93,4 93,3(b) 93,5 94,6
Luxemburg 65,7(b) 67,9 77,3(b) 77,7 77,3 78,3 80,5 82,0(b) 76,0(b) 78,4(u)
Hongria 79,0 79,6 80,5 81,2 81,5 82,0 82,5 83,1(b) 83,2 83,4
Malta 26,6 27,8 30,8 33,0 35,5(b) 38,2 40,5 42,2(b) 43,5 45,3
Països Baixos 73,2 73,3 73,4 72,3(b) 72,5(b) 73,4 75,8(b) 75,9(b) 76,4 77,1
Àustria 79,9 80,9 81,6 82,4 82,4 82,9 83,0 83,9(b) 84,6 84,5
Polònia 86,3 87,1 88,0 88,5(b) 88,9 89,6 90,1 90,5(b) 90,8 91,3
Portugal 27,3 28,1 29,7 31,7 34,6(b) 37,3 39,8 43,3(b) 45,1 46,9
Romania 75,0 75,3 74,7 73,9(b) 74,5 75,4 75,7 72,8(b) 75,0 76,7
Eslovènia 81,8 82,0 83,3 83,3 84,5 85,0 85,5 85,7(b) 86,8 87,3
Rep. Eslovaca 89,1 89,9 90,9 91,0 91,3(b) 91,7 91,9 91,0(b) 91,4 91,9
Finlàndia 80,5 81,1 82,0 83,0 83,7 84,8 85,9 86,5(b) 87,7 88,1
Suècia 79,4 80,0 80,7 81,2 81,6 82,4 83,2 83,7(b) 84,3 85,0
Regne Unit 73,4(b) 73,4(b) 74,5 76,1(b) 76,4(b) 77,9 78,3 79,2(b) 79,7 79,5
UE-28 70,7 71,4 72,0 72,7 73,4 74,2 75,2 75,9(b) 76,5 76,9
UE-15 67,4 68,1 68,8 69,6 70,3 71,2 72,3 73,3(b) 73,9 74,3
Espanya 50,6 51,1 51,6 52,9 54,0 54,7 55,5 56,6(b) 57,4 58,3
Catalunya : : : : 56,6(*) 55,1 56,1 57,4(b) 58,8 60,4

(*)Aquesta dada està calculada a partir de les dades d'Idescat. No està disponible per anys anteriors.

(b) Ruptura de sèrie.
(:) Dada no diponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 16 d'octubre 2017.