Educació i formació

1. Despesa pública en educació i nivell de formació dels adults

PERCENTATGE DEL PIB DESTINAT A DESPESES PÚBLIQUES D'EDUCACIÓ
Països 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bèlgica 5.95 5.92 5.98 6.00 6.43 6.57 6.58 6.55 6.59 6.67
Bulgària 4.40 4.25 4.04 3.88 4.44 4.58 4.10 3.82 3.68 4.27
Rep. Txeca 4.20 4.08 4.42 4.05 3.92 4.36 4.24 4.51 4.33 4.16
Dinamarca 8.43 8.30 7.97 7.81 7.68 8.74 8.81 8.75 : :
Alemanya 4.62 4.57 4.43 4.49 4.57 5.06 5.08 4.98 4.84 4.80
Estònia 4.92 4.88 4.70 4.72 5.61 6.03 5.66 5.16 4.82 4.92
Irlanda 4.66 4.72 4.73 4.92 5.67 6.43 6.41 6.15 6.16 5.84
Grècia 3.83 4.09 : : : : : : : :
França 5.80 5.67 5.61 5.62 5.62 5.90 5.86 5.68 5.68 :
Croàcia 3.87 3.98 4.04 4.02 4.32 4.42 4.31 4.21 : :
Itàlia 4.56 4.41 4.67 4.27 4.56 4.70 4.50 4.29 4.20 4.28
Xipre 6.77 6.95 7.02 6.95 7.45 7.98 7.92 7.87 6.67 7.07
Letònia 5.12 5.14 5.13 5.07 5.71 5.59 4.96 4.96 : 3.37
Lituània 5.17 4.88 4.82 4.64 4.88 5.64 5.38 5,17 4.83 4.66
Luxemburg 3.87 3.78 3.41 3.15 : : : : 4.39 :
Hongria 5.44 5.46 5.44 5.29 5.10 5.12 4.90 4.71 4.07 4.13
Malta 4.66 6.58(b) 6.45 6.18 5.72 5.32 6.74 8.04 6.76 6.89
Holanda 5.50 5.53 5.50 5.32 5.50 5.95 5.98 5.93 5.89 6.06
Àustria 5.48 5.44 5.40 5.33 5.47 5.98 5.91 5.80 5.62 5.66
Polònia 5.41 5.47 5.25 4.91 5.08 5.09 5.17 4.94 4.91 5.00
Portugal 5.10 5.21 5.07 5.10 4.89 5.79 5.62 5.27 : 5.34
Romania 3.28 3.48 : 4.25 : 4.24 3.53 3.07 2.64 2.70
Eslovènia 5.74 5.73 5.72 5.15 5.20 5.69 5.68 5.68 5.44 5.22
Rep. Eslovaca 4.19 3.85 3.80 3.62 3.61 4.09 4.22 4.06 3.05 4.12
Finlàndia 6.42 6.30 6.18 5.90 6.10 6.81 6.85 6.76 7.12 7.16
Suècia 7.9 6.89 6.75 6.61 6.76 7.26 6.98 6.82 7.38 7.43
Regne Unit 5.12 5.31 5.38 5.29 5.34 5.56 6.15 5.98 6.10 :
UE-27 5.06 5.04 5.03 4.95 5.07 5.41 5.44 5.30 5.18 5.34
Espanya 4.25 4.23 4.26 4.34 4.62 5.02 4.98 4.82 4.34 4.19
Catalunya (*) 3.29 3.39 3.51 3.59 3.84 4.18 4.21 4.18 3.84 3.66

(*) Elaborat amb dades IDESCAT.
(:) Dada no diponible.
(b) Ruptura de sèrie.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT, IDESCAT. Actualització 7 d'abril 2017.PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE 25 A 64 ANYS HAVENT ASSOLIT AL MENYS EL CICLE DE SECUNDÀRIA SUPERIOR
Països 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bèlgica 35,9 37,3(b) 37,2 35,5 36,7 36,3 37,2 36,7(b) 37,8 37,9(p)
Bulgària 55,1 54,8 54,9 55,8(b) 56,5 57,0 56,3 54,1(b) 54,4 54,6(p)
Rep. Txeca 76,8 76,4 75,9 75,2 74,1(b) 73,2 72,4 71,7(b) 71,0 70,6(p)
Dinamarca 43,4(b) 42,4 42,3 42,4 43,2 43,1 42,8 43,5(b) 43,3 42,9(bp)
Alemanya 60,1 59,9 59,1 59,4(b) 59,0 58,4 58,1 59,8(b) 59,1 58,4(p)
Estònia 55,8 54,2 52,7 53,8 52,1 52,3 53,2 53,6(b) 52,9 53,0(p)
Irlanda 35,0(b) 35,4 35,3(b) 35,2 35,5 34,9 35,3 37,8(b) 37,0 36,9(p)
Grècia 38,0 38,6 38,6(b) 38,7 39,1 39,7 39,8 40,3(b) 41,3 41,6(p)
França 41,8 42,4 41,7 41,8 41,9 41,7 42,9(b) 43,5(b) 43,4 43,5(p)
Croàcia 59,9 60,5 60,3 58,7(b) 60,3 62,0 61,5 61,5(b) 60,6 60,6(p)
Itàlia 38,7 38,9 39,7 40,3 41,0 41,4 41,8 42,4(b) 42,3 42,6(p)
Xipre 38,9 38,6 38,2(b) 38,4 37,4 38,2 39,3 37,3(b) 37,5 37,4(p)
Letònia 62,5 61,0 60,9 61,7 60,2 59,9 58,3 59,3(b) 58,5 58,0(p)
Lituània 60,2 60,2 60,4 59,5 59,4 59,3 58,2 56,6(b) 54,8 54,6(p)
Luxemburg 39,2(b) 40,3 42,5(b) 42,2 40,2 39,2 39,8 36,0(b) 34,9(b) 35,7(p)
Hongria 61,0 60,4 60,7 61,1 60,4 59,9 59,9 59,7(b) 59,0 59,5(p)
Malta 14,2 14,6 16,9 18,1 19,3(b) 20,6 21,7 22,7(b) 24,0 24,8(p)
Holanda 42,4 41,1 40,6 40,4(b) 40,3(b) 40,4 41,9(b) 41,5(b) 41,1 41,1(p)
Àustria 62,6 63,0 62,7 63,2 63,2 63,1 62,4 54,0(b) 54,1 53,5(p)
Polònia 67,6 67,6 66,8 66,0(b) 65,6 65,1 64,4 63,5(b) 63,0 62,8(p)
Portugal 13,7 13,9 15,1 16,2 17,4(b) 18,8 20,4 21,6(b) 22,3 22,9(p)
Romania 63,0 62,5 61,4 60,2(b) 59,9 60,1 60,2 56,9(b) 57,8 59,1(p)
Eslovènia 59,6 59,4 60,0 59,6 59,4 58,5 57,6 57,1(b) 56,6 56,8(p)
Rep. Eslovaca 74,7 75,2 75,2 73,6 72,6(b) 72,7 72,0 70,6(b) 70,2 70,0(p)
Finlàndia 44,2 44,5 44,7 44,8 44,4 45,1 45,3 44,7(b) 45,0 45,1(p)
Suècia 48,0 47,9 47,6 47,3 46,8 46,7 46,2 45,0(b) 44,5 44,1(p)
Regne Unit 41,4(b) 41,5(b) 41,2 41,0(b) 39,4(b) 39,3 38,7 38,6(b) 38,0 37,4(p)
UE-27 47,2 47,2 46,9 46,8 46,6 46,5 46,6 46,6(b) 46,5 46,4(p)
Espanya 21,4 21,6 21,6 21,9 22,1 22,0 21,7 21,9(b) 22,4 22,5(p)
Catalunya (*) : : 22,1 21,9 22,7 22,3 21,2 20,4 21,2 :

(b) Ruptura de sèrie.

(p) Provisional
(:) Dada no diponible.
Font: EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, elaborat amb dades EUROSTAT. Actualització 7 d'abril 2017.