Matrícula de nou alumnat al GESO


Foto
Del 3 al 5 de desembre estarà oberta la matrícula de nou alumnat al GESO.

Si hi esteu interessats o interessades, truqueu en horari d'atenció telefònica perquè l'administratiu del centre us concerti una cita amb l'equip responsable de la matriculació. Els menors d'edat han de venir acompanyats d'un tutor legal.

És imprescindible que porteu tota la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del document identificatiu amb què feu la matrícula (DNI, NIE o passaport).
 • Una fotografia actual, mida carnet.
 • Original i fotocòpia de la documentació acadèmica que acredita els estudis anteriors: títols oficials, el llibre d'escolaritat, l’historial acadèmic o certificats oficials de notes (els butlletins i els informes d’avaluació no són vàlids).

Menors de 28 anys:

 • 1,12 € en efectiu en concepte d'assegurança escolar obligatòria.

Menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família. Si s'està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia d'un document identificatiu del tutor legal (DNI, NIE o passaport).
 • Sol·licitud i autorització per cursar ensenyaments d'adults per part del tutor legal.

Menors que encara no compleixin els 18 anys durant el 2018:

 • Documentació acreditativa que permeti l'accés als estudis:

  • Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d'estar afiliats, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.
  • Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
  • Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
  • Els alumnes que cursen o han cursat els programes de qualificació professional inicial o els programes de formació i inserció: certificat en què consti que l'han cursat o l'estan cursant.
  • Els alumnes que participen al programa "Joves per l'ocupació": documentació acreditativa expedida per l'entitat on han desenvolupat el programa.

  Si no es compleixen els requisits anteriors, autorització de la Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a més informació sobre els estudis de GESO, consulteu aquest enllaç.
26/11/2018

Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults" | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies