Eleccions al consell escolar


El calendari del procés, així com els censos provisionals, els trobareu al tauler d'anuncis del centre. Reviseu que hi consteu i que les dades són correctes. Les votacions tindran lloc el 27 i el 28 de novembre.

Només s'han de cobrir 3 vacants del sector de l'alumnat. Si us interessa, comenteu-ho al vostre tutor o tutora.

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i està format per persones de diferents àmbits de la comunitat educativa. En el cas del nostre centre, el componen els següents membres:

  • Equip directiu (director, cap d'estudis i secretari). El secretari té veu, però no vot.
  • 5 representants del professorat.
  • 5 representants de l'alumnat.
  • 1 representant del personal d'administració i serveis.
  • 1 representant de l'Ajuntament.
  • 1 representant de CCOO, amb veu però sense vot.

Als centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada 2 anys.
03/11/2018

Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults" | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies