COMPETIC 2 i 3 a distància


Amb el vistiplau del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona, el curs 2018-2019 també oferirem el COMPETIC 2 i 3 a distància.

Els certificats COMPETIC són totalment equivalents als ACTIC, així que són vàlids per computar com a mèrits en oposicions, per poder activar el perfil digital docent o per impartir el COMPETIC en centres de formació de persones adultes.

La preinscripció i la matrícula a aquests cursos es realitzarà de la mateixa manera que l’alumnat ordinari, així com l’avaluació.

Tot el material dels cursos estarà disponible a l’aula virtual del centre. El professorat resoldrà els dubtes preferiblement a través d’aquesta plataforma, tot i que també ho podria fer personalment, d’acord amb l’horari d’atenció que tingui assignat.

El COMPETIC 2 té caràcter anual i en el COMPETIC 3 l’alumnat escolliria cada trimestre la competència que més li interessés d’entre les cinc possibles:

C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de les dades.
C8. Presentació de continguts.

Quant a la certificació del curs, la nota global es calcula a partir de la mitjana ponderada entre la nota de l’avaluació contínua (60%) i la del projecte final (40%). No obstant això, s’ha de treure un mínim de 5 a l’avaluació contínua i de 6 al projecte final per poder-la calcular. Si el resultat és igual o superior a 6,5, es considera que l’alumne és apte.

En el cas del COMPETIC 2, la qualificació de l’avaluació contínua correspon a la mitjana de les qualificacions de les vuit competències que el componen.

En el COMPETIC 3, el certificat s’emet quan l’alumne supera un mínim de dues competències.

En qualsevol cas, els projectes es duran a terme de manera presencial. Les dates s’indicaran a l’inici del curs; el de COMPETIC 2 començarà a finals de maig (té una durada aproximada de 12 hores) i els de COMPETIC 3 abans d’acabar cada trimestre (3 hores per competència).

El més probable és que es facin els divendres a la tarda.
22/05/2018

Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults" | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies