Inici

Introducció

Tasques

Procés

Recursos

Avaluació

Conclusió

Crèdits

Guia del professorat
 

AVALUACIÓ

 

La nota es distribuirà de la manera següent:

 
  Molt bé Malament
Presentació
(20%)
Ordre coherent, amb un desenvolupament gradual i amb el suport de gràfics (1,5-2 punts) Ordenat, amb elements gràfics (1-1,5 punts) Poc ordre i ús escàs en imatges (0,5-1 punt)
Treball en equip
(40%)
Esforç per compartir els quatre punts de vista. Treball molt ben estructurat i documentat, amb totes les dades pertinents (3-4 punts) S’ha format un equip i, encara que hi ha algunes llacunes, s’ha intentat oferir un enfocament complet del problema, buscant una solució compartida (2-3 punts) S’ha aconseguit relacionar algun dels enfocaments amb altres, però falta un punt de vista global i una comprensió completa del problema (1-2 punts)
Qualitat de la informació

(40%)

Les idees desenvolupades són clares i estan exposades de forma ordenada, amb la terminologia adequada (3-4 punts) La major part de les idees desenvolupades són clares i estan exposades de forma ordenada, amb la terminologia adequada (2-3 punts) Les idees desenvolupades són clares però no hi estan exposades de forma ordenada, ni amb la terminologia adequada (1-2 punts)