Biblioteca

La Biblioteca de CCOO de Catalunya 

La biblioteca del CERES està especialitzada en diferents disciplines vinculades a les relacions laborals, com ara dret del treball, sindicalisme, economia, sociologia, formació de treballadors i treballadores, i prevenció de riscos, entre altres matèries.

Proporciona suport documental a l'estructura de la CONC i a tots els afiliats i afiliades que ho sol·licitin.

Darreres adquisicions

Aquesta relació inclou els darrers llibres rebuts a la biblioteca.


Img Responsabilitat social de les empreses. La importància de la negociació col·lectiva i el paper de les forces sindicals en la implementació de les normes fonamentals de la Organització Internacional del Treball (OIT)
ALBARELLO, MICHELA (COORD.)
CONC. FUNDACIO PAU I SOLIDARITAT
Signatura topogràfica: E403"2005" ResImg Potestad sancionadora de la administración y jurisdicción penal en el orden social
REY GUANTER, SALVADOR DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Signatura topogràfica: 30.9 DELImg La Potestad sancionadora de la administración en el marco de las relaciones laborales : La Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social
MARTINEZ ABASCAL, V.; PEREZ AMOROS, F. ; ROJO TORRECILLA, E.
S.N.
Signatura topogràfica: 30.9 MARImg El régimen jurídico sancionador en prevención de riesgos laborales
CARRERO DOMINGUEZ, CARMEN
LA LEY
Signatura topogràfica: 30.11 CARImg Derecho administrativo sancionador

CGPJ
Signatura topogràfica: 21.1 DERImg Las fronteras del código penal de 1995 y el derecho administrativo sancionador
PICO LORENZO, CELSA (DIR.)
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Signatura topogràfica: 21.1 FROImg Las infracciones laborales y el procedimiento sancionador
BENEYTO CALABUIG, DAMIAN
PRAXIS
Signatura topogràfica: 30.5 BENImg Procedimiento administrativo y técnicas gerenciales. Unidad didáctica 5 : La potestad sancionadora de las administraciones públicas
REY SEGURA, JUAN
FEDERACION DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE CCOO
Signatura topogràfica: U7 REYImg Especial trafico : nuevo procedimiento sancionador

LA LEY
Signatura topogràfica: E8464 ESPImg El régimen jurídico sancionador en prevención de riesgos laborales
CARRERO DOMINGUEZ, CARMEN
LA LEY
Signatura topogràfica: TR.SL.Prl.01Img Comentarios a la Ley de prevención de riesgos laborales y su régimen jurídico sancionador
FERNANDEZ MARCOS, LEODEGARIO
DYKINSON
Signatura topogràfica: 30.11 FERImg El procedimiento administrativo sancionador en el orden social
BLASCO PELLICER, ANGEL
TIRANT LO BLANCH
Signatura topogràfica: 30.6 BLAImg LA APLICACION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES A LA POTESTAD Y AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y REFORMA LEGISLATIVA)
GARBERI LLOBREGAT, JOSE
TRIVIUM
Signatura topogràfica: 21.1 GARImg El principio de igualdad en la negociación colectiva
SANCHEZ TRIGUEROS, CARMEN (DIR.); KAHALE CARRILLO, DJAMIL; VELASCO PORTERO, TERESA (COORD.)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Signatura topogràfica: U9 PriImg Primer informe sobre los procedimientos administrativos de detención, internamiento y expulsión de extranjeros en Cataluña
SILVEIRA GORSKI, HECTOR CLAUDIO; [ET AL.]
OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS
Signatura topogràfica: 27.5 PriImg Les malalties invisibles. Fibromiàlgia, fatiga crònica…
COL·LECTIU RONDA
ARA IDEES SCCL
Signatura topogràfica: 30.11 ColImg El ciudadano, el delito y el estado
ROBERT, PHILIPPE
ATELIER
Signatura topogràfica: 22.0 RobImg La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto
AGRA, CANDIDO DA; DOMINGUEZ, JOSE LUIS; GARCIA AMADO, JUAN ANTONIO; RECASENS, AMADEU (ED.)
ATELIER
Signatura topogràfica: 22.0 SegImg Responsabilitat social de les empreses. La importància de la negociació col·lectiva i el paper de les forces sindicals en la implementació de les normes fonamentals de la Organització Internacional del Treball (OIT)
ALBARELLO, MICHELA (COORD.)
CONC. FUNDACIO PAU I SOLIDARITAT
Signatura topogràfica: E403"2005" ResImg El principio de igualdad en la negociación colectiva
SANCHEZ TRIGUEROS, CARMEN (DIR.); KAHALE CARRILLO, DJAMIL; VELASCO PORTERO, TERESA (COORD.)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Signatura topogràfica: U9 PriImg Negociación colectiva y gobernanza de las relaciones laborales : una lectura de la jurisprudencia tras la reforma laboral
CHACARTEGUI JAVEGA, CONSUELO (COORD.)
BOMARZO
Signatura topogràfica: 28.0 NegImg Derecho internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo. Homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia. Vol I: El derecho internacional ante los retos de nuestro tiempo
BADIA MARTI, ANNA MARIA; PIGRAU SOLE, ANTONI; OLESTI RAYO, ANDREU
MARCIAL PONS
Signatura topogràfica: 27.1 DerImg Derecho internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo. Homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia. Vol II: La Unión Europea ante los retos de nuestro tiempo
BADIA MARTI, ANNA MARIA; PIGRAU SOLE, ANTONI; OLESTI RAYO, ANDREU
MARCIAL PONS
Signatura topogràfica: 27.1 DerImg Primer informe sobre los procedimientos administrativos de detención, internamiento y expulsión de extranjeros en Cataluña
SILVEIRA GORSKI, HECTOR CLAUDIO; [ET AL.]
OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS
Signatura topogràfica: 27.5 PriImg Redes empresariales y derecho del trabajo
SANGUINETI RAYMOND, WILFREDO
COMARES
Signatura topogràfica: 30.0 SanImg Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe 2016
GARRELL BALLESTER, DANIEL
CCOO DE CATALUNYA. CERES
Signatura topogràfica: D31(460.23)"2016" Gar


© CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies